وی گفت: ۳۹ روستای بهسازی شده استان شامل  ۲ روستا در ایلام، ۱ روستا در آبدانان، ۶ روستا در بدره ، ۳ روستا در ایلام ایوان ۳، ۳ روستا در چرداول ، ۱ روستا در چوار ، ۴ روستا در دره شهر ، ۷ روستا در دهلران ، ۳ روستا در سیروان ، ۶ روستا در مهران ، ۱ روستا در ملکشاهی  و ۲ روستا در هلیلان ۲ روستا است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایلام تصریح کرد: جابجایی و مقاوم‌سازی پایه‌های برق در معابر روستایی، تامین ولتاژ مطمئن مشترکین روستایی، اصلاح روشنایی معابر عمومی روستاها، اصلاح فرسودگی شبکه برق روستاهای مشمول طرح و توسعه شبکه و تامین برق متقاضیان جدید انشعاب از اهداف طرح بهارستان است که با نگاهی جامع و روستامحور در بازه‌های زمانی مشخص انجام خواهد گرفت.

شیرخانی تاکید کرد: در طرح بهارستان که از سوی شرکت توانیر طراحی شده، شرکت‌های توزیع برق در یک فرآیند ۵ ساله شبکه های برق روستایی را بهسازی می‌کنند.

بیشتر بخوانید :

اجرای مانور جهادی شبکه های توزیع برق ایلام راهی برای کاهش خاموشی ها است