وی افزود: کل اعتبار هزینه شده برای این زیرگذر ۱۶۰ میلیارد ریال است.

شهردار ایلام گفت: روند احداث پروژه عمران شهری شهید کشوری ایلام آذرماه سال ۹۸ آغاز شد و برآوردهای زمانی برای تکمیل این طرح ۱۸ ماه بود که اکنون با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی زودتر از زمان بندی مقرر به اتمام رسیده و آماده افتتاح است.

صادقیان بیان داشت: تکمیل و به بهره برداری رسیدن زیرگذر شهید کشوری باعث مدیریت تردد خودروها و کاهش محسوس ترافیک در این منطقه می شود که یکی از مهمترین مطالبات مردم نیز همین مورد بوده است.