وی افزود: در این راستا بخشی از سدهای محلی به مابقی از سامانه گرمسیری به این مهم اختصاص داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام یادآور شد: ۷ سد مخزنی گدارخوش، چنگوله، چشمه سرخ ، ورگر آبدانان ، میانتنگ ملکشاهی، جزمان و بازنگری گاوی در دست مطالعه هستند که با اجرای این طرح ها و با احتساب سدهای در دست اجرا ۶۰۰ میلیون متر مکعب به آب استحصالی فعلی اضافه خواهد شد که با این میزان آب، ۵۴ هزار هکتار از زمین های دیم استان به آبی تبدیل خواهد شد و در بخش شرب و صنعت نیزکمبود نیاز بلند مدت به میزان ۱۱۲ میلیون متر مکعب تامین خواهد شد.

وی در ادامه به تعامل سازنده دستگاه های قضایی و اجرایی در استان اشاره کرد و گفت: پرونده های تخلفات مربوط به آب در شعبه ویژه و خارج از نوبت رسیدگی میشوند و ماحصل این همکاری عدم وجود چاه غیر مجاز و کمترین میزان تجاوز به منابع آبی در استان است.

پوراحمد بیان داشت: همچنین در راستای عمل به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب تعیین بستر و حریم رودخانه ها و آزادسازی آنها در دستور کار شرکت قرار دارد که در این راستا نیز حمایت دستگاه قضا و ضابطین نیز سرعت انجام کار را مضاعف خواهد نمود.

وی تصریح کرد: در سال گذشته ۶۵ هکتار از بستر رودخانه ها رفع تصرف، ۸ کیلومتر از رودخانه های مرزی ساماندهی و بیش از ۲۰۰ کیلومتر از رودخانه ها و زهکشهای اصلی لایروبی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایلام اضافه کرد: در چند سال اخیر نیز طرح های بزرگی در حوزه آب استان تکمیل و به بهره برداری رسیده است که از مهمترین آنها سد و شبکه آبیاری کنگیر، سد و شبکه آبیاری دویرج، شبکه های آبیاری عین خوش و فکه، آبرسانی به ایوان، سد شهدای ایلام (گلال) است.

پوراحمد خاظرنشان ساخت: اگر مساعدت و اذن مقام معظم رهبری در استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی نبود الان با تعدادی طرح نیمه تمام مواجه بودیم که با دهها برابر هزینه های انجام شده هم قابلیت تکمیل نداشتند.

بیشتر بخوانید:

۶۷۰ هکتار از اراضی دیم ایلام آبی می شود