تاریخ : جمعه, ۴ اسفند , ۱۴۰۲
1

نقش نزدیکان استاندار در یک پروژه ! ادعا یا واقعیت ؟!

  • کد خبر : 4100
  • ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۱
نقش نزدیکان استاندار در یک پروژه ! ادعا یا واقعیت ؟!

سایت تحلیلی خبری تابناک ایلام در مطلبی به قلم علی اصغر اسدی مدیرمسئول این رسانه در واکنش به حاشیه سازی های روزهای اخیردر فضای مجازی نوشت : روز گذشته در ادامه رفتارهای غیر حرفه ای رسانه ای فاقد چارچوب  از سوی یک فعال مجازی  ! مطلبی منتشر شد که درآن  اتهاماتی را متوجه برخی نزدیکان […]

سایت تحلیلی خبری تابناک ایلام در مطلبی به قلم علی اصغر اسدی مدیرمسئول این رسانه در واکنش به حاشیه سازی های روزهای اخیردر فضای مجازی نوشت :

روز گذشته در ادامه رفتارهای غیر حرفه ای رسانه ای فاقد چارچوب  از سوی یک فعال مجازی  ! مطلبی منتشر شد که درآن  اتهاماتی را متوجه برخی نزدیکان استاندار نمود . نکته قابل تامل و تاسف بار اینکه دو تن از فعالین رسانه ای با سابقه استان بدون ملحوظ دانستن بار حقوقی موضوع مطروحه ،مبادرت به بازنشر آن نموده وفضای مجازی استان را برای ساعاتی تحت تاثیر خود قرار دادند.

بدون شک تخلف ،رانت خواری ،منفعت طلبی ،سوء استفاده از جایگاه مدیران در هرجایگاه ومنسبی مورد پذیرش نیست و در شرایطی که کشور از حیث مسایل اقتصادی وشکاف اجتماعی موجود در بین مردم ومسئولین در شرایط قابل قبولی قرار ندارد ،انحراف مسئولین را می توان به نوعی گل به خودی و بازی در زمین دشمن به حساب آورد .

از این منظر این راگفتیم که پرداختن به این موضوع به  شائبه دفاع از انحراف و سوء استفاده از مقام وجایگاه از سوی مسئولین در هر رده ای تعبیر نشود . به هرحال با پذیرش سوء نظر مردم به مسئولین کشوری که از اختلاس ها ،دزدی ها ورانت خواری های افشا شده پی در پی نشات گرفته است ،ماههاست مسئولین کشوری با علم به شکاف ایجاد شده در اعتماد مردم به مسئولین، موضوع شناسایی معابر رانت وفساد را دردستور کار قرار داده اند و اتفاقا با طرح مساله سوت زنی !رسانه ها را هم به کمک طلبیده اند .

همه اینها کاملا منطقی ودرست ودرراستای کمک به زدودن غبار بی اعتمادی از رخسار جامعه نسبت به مسئولین که اتفاقا بدترین آسیب برای نظام به حساب می آید کاری منطقی واعتمازا به حساب می آید ،از اینرو باید هم همه دست به دست هم داده تا با این پدیده شوم ومخرب مقابله نماییم .

اما این موضوع را نباید فراموش کرد که براساس قانون واخلاق آن هم در نظامی که ساختارهای حقوقی و اخلاقی آن براساس منابع اخلاقی و فقهی دین مبین اسلام وفقه مترقی شیعه شکل گرفته است ،نباید مبارزه با فساد را با ریختن آبروی مسلمان ،تخریب مدیران و اتهام زنی های بی سند اشتباه گرفت .

اینکه عده ای به خاطر منفعت طلبی سیاسی وبرتری جویی برای رسیدن به قدرت، داعیه دار مبارزه با فساد شده وشعار انقلابیگری و مطالبه گری انقلابی سر داده وبر همین اساس تصاحب ارکان قدرت را نشانه بگیرند  ،دلیل نمی شود عده ای دیگر با سوء استفاده از شرایط پیش آمده ،ردای صوری  مبارزه با فساد پوشیده  و با قرار دادن خود در حاشیه امن ،آبروی افراد ومدیران متعهد وبا سابقه را به مسلخ ببرند !به نوعی تر وخشک را با هم بسوزانند.

نمی شود بدون دلیل ،بدون سند ،تنها براساس فرضیه سازی های ذهنی با چاشنی منفعت طلبی و انتقام جویی سیاسی وبا اتهام زنی بی اساس با آبروی مردم بازی کرد !اگر عده ای چنین شیوه غیر اخلاقی ومغایر با عرف وقانون را سند افتخار خود تحت لوای انقلابگیری تعبیر می کنند ،بهتر است بدانند قبل از ریختن آبروی یک مسلمان ،این ارزشهاست که با ندانم کاری  به مسلخ برده می شود.

بنابراین درچنین شرایطی  وهله اول؛ رسانه های رسمی که با اصول حرفه ای مطبوعات و اطلاع رسانی آگاهی دارند نباید فضا را برای عرض اندام شبه رسانه ها مهیا کنند. باید میدان دار ساحت اطلاع رسانی شده وبا عدم عقب نشینی از دایره تحلیل ،تفسیر و اطلاع رسانی ،به افرادی اجازه عرض اندام ندهند تا با بی اخلاقی و غیر حرفه ای گری ،اخبار مسموم ،فاقد مبنا ،خام و در تباین با ارزشهای اخلاقی را به خورد مردم بدهند !

در وهله دوم باید بپذیریم که شرایط کشور به گونه ایست که تمامی فشارهای ناشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی مستقیم متوجه مردم است .لذا مسئولین باید به جای تمرکز بر امید آفرینی و کاهش اضطراب مردم ،با پرهیز از جدل های بی حاصل برای نمایش قدرت و منفعت رسانی به نزدیکان از حاشیه سازی خودداری نمایند ،باید مراقبت کرد که قرار گرفتن در حاشیه های بی مورد باعث تشویش وچنگ انداختن به روح وروان مردمی خواهد شد که تا خرخره در مصائب ومشکلات گرفتار آمده اند .

و اما در این مورد خاص که در مقدمه به بحث گذاشته شد ،درست است به شیوه عمل مدیریت استان انتقاداتی وارد است اما انصاف حکم می کند بگوییم که براساس بررسی های صورت گرفته ؛ پیمانکار مورد اشاره که به استاندار ونزدیکان ایشان منتسب شده است ،حتی قبل از حضور قاسم سلیمانی دشتکی دراستان فعالیت داشته و با استفاده از منابع مالی خود از طریق سیستم مناقصات طرح هایی را در استان اجرا نموده است ،اینکه چون ایشان هم استانی استاندارفعلی ایلام است دلیل نمی شود با فرضیه سازی وطرح اتهامات بی اساس ،خانواده ایشان به مسلخ بدنامی کشانیده شوند.

پیمانکار پروژه اشاره شده که براساس فرآیند مناقصات برنده شده است شخصی است به نام ” جمشیدی ” که از اسفندماه سال گذشته بدلیل عدم پرداخت طلبش از سوی راه وشهرسازی و تقارن آن با کرونا پروژه اش ماههاست به تعطیلی کشانیده شده است .مضافا این که عبور این پروژه از کنار شهرک صنعتی دره شهر که به معامله تعبیر شده واز قضا حریم شهرک نیز درآن رعایت شده است با ادعای مطروحه مبنی بر فروش تعمدی  اراضی شهرک مذبور از سوی مدیران همخوانی ندارد .مگر اینکه ادعا کنندگان مدارک مستدل و مستندی مبنی بر کوتاهی ،قصور یا معامله پشت پرده ارایه دهند.

لذا چنانچه رسانه ها وافراد یاد شده در این موضوع خاص سوء نیتی ندارند ،مدارک ومستندات خود را به دستگاههای نظارتی و دادستانی ارایه نمایند و اگر این مدارک دال بر اثبات ادعای مطروحه بود و اتهام وارده به اثبات رسید یقینا هم مردم وهم مسئولین و هم رسانه ها قدردان این دوستان خواهند بود ،اما اگر این موضوع نزدیک به  صحت نبود ودر سطح همان اتهام زنی باقی ماند ،پس تکلیف آبروی از دست رفته مسلمان چه خواهد شد؟! آثار مخرب بی اعتماد سازی مردم به مسئولین که به کلیت نظام تسری داده می شود ،چگونه زدوده خواهد شد ؟!

آری درست است ! تعدادی از مسئولین تراز اول ومیانی کشور درست عمل نکردند ،فساد مثل موریانه اعتماد مردم را خورده است ، فساد و رانت خواری باعث تزلزل جایگاه مسئولین دربین مردم شده است ،رانت خواران همه منافع ومنابع کشور را یکجا برای خود وخانواده هایشان می خواهند !هر از گاهی خبر دزدی وفرار یک یقه سفید وفرار او به آنور آب رسانه ای می شود ! خاوری ها ،قاضی منصوری ها ،طبری ها و….به منافع مردم وآبروی نظام هیچ رحمی نکردند ،اینها حال مردم ما را حسابی خراب کرده است !به اندازه کافی بهانه دست رسانه های معاند داده تا  هر روز با آن نظام را بشویند وخشک کنند ودوباره بشویند و…..لذا ما باید بیشتر مراقبت کنیم ! نمی گوییم سکوت کنیم ،از کنار فساد به راحتی عبور کنیم ،اما منطقی و منطبق بر چارچوب ها واصول حرفه ای و اخلاقی حرکت کنیم ،مراقب آبروها باشیم ،البته مردم ما دیگر ظرفیت شنیدن این حجم از اخبار بد و تشویش گر را ندارند.

اما نکته آخر ! تمامی این اتفاقات واتهام زنی ها دارای یک پشت پرده است ،این رسانه ودیگر رسانه های رسمی می دانند که از کجا نشات می گیرد ! ادامه این وضعیت اصلا به خیر وصلاح مردم استان نیست ! ارکان قدرت باید بدانند که نزاع برای تصاحب تمامی امور به نفع خود و نزدیکانشان نباید به این منجر شود تا با حاشیه سازی برای مدیریت استان ،منافع استان را به محاق ببرند ! اگر ترمز ها کشیده نشود مردم در جریان پشت پرده ها قرار خواهند گرفت !بنابراین توصیه می شود مراقب منافع مردم استان باشید ،منافع مردم استان را قربانی بده بستانها نکنید ،مردم ما به اندازه کافی مشکل دارند ،بارروانی را به آن اضافه نکنید !یقین داشته باشید بخاطر منافع مردم هرگز مسیر سکوت را درپیش نخواهیم گرفت !

به استاندار ایلام هم توصیه می کنیم مسیر خود شان را در پیش بگیرند ،قرص ومحکم در مقابل زیاده خواهی ها ایستادگی کنند!

از ضرب المثل باج دادن به شغاد یک درس گرفته می شود ؛  “بعض اوقات انسان مجبور است برای اینکه مشکلش برطرف بشود، برخلاف میل باطنی‌اش، فرمان طرف را انجام دهد. اما افرادی هم وجود دارند که به هیچ نحوی حاظر نیستند برای اینکه مشکلشان برطرف شود، به کسی باج یا رشوه بدهند”باج ندادن یک حاشیه دارد وباج دادن هزاران گرفتاری مصائب!!وقص علی هذه ….

لینک کوتاه : https://ilamghalam.ir/?p=4100

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.