دانشگاه علوم پزشکی پاسخگو باشد؛

?دانشکده پزشکی ایلام پاسخگو باشد؛

?تضییع حقوق دانشجویان پزشکی دانشکده ایلام

?چه کسی پاسخگوی فرصت سوزی دانشجویان پزشکی ایلام است؟

?وقفه یکساله تحصیل دانشجویان به چه قیمتی؟

▪تعدادی از دانشجویان رشته پزشکی شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی ایلام در گفتگو با همکار ما مسائلی را عنوان کردند که قطعا اگر نمونه انها در یک کشور خارجی رخ می داد شخص وزیر علوم هم زیر سوال می رفت.
▪جریان از این قرار است که بعد از تعطیلی کلاسها و خوابگاه ها به علت شیوع کرونا دانشجویان برای جا نماندن از تحصیل و ورود به دوره فیزیوپاتولوژی درخواست برگزاری آنلاین آزمونها را در اسفندماه داشته اند،اما رئیس دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه بر برگزاری حضوری آزمون در ۲۴ و ۲۸ اردیبهشت ماه اصرار داشته و دانشجویان نیز به خاطر اهمیت موضوع و جا نماندن از روند تحصیل با وجود خطرات کرونا در دانشکده حضور یافته و امتحانات خود را به نحو مطلوب به انجام رسانده اند.(در این بین حتی یکی از دانشجویان به ویروس کرونا مبتلا شده و تحت درمان قرار میگیرد).
▪اما با وجود حضور دانشجویان در آزمون و کسب نمره لازم، رئیس دانشکده از ارسال نمرات آنها به سازمان سنجش در مرکز به دلایل نامعلوم خودداری کرده و در نتیجه این اهمال کاری رئیس دانشکده ،دانشجویان که ظرفیتهای علمی و پزشکی این استان و کشور هستند یکسال از تحصیل و ورود به دوره فیزیوپاتولوژی بازمانده و یک سال از عمر و زحماتشان هدر رفته است.
▪جالب اینجا است که معاون دانشکده به جای پیگیری حل مشکل این دانشجویان و یا دست کم دلجویی از آنها به خاطر کوتاهی واضح دانشکده،آنها را با الفاظی نامناسب مورد خطاب قرار داده است.
از ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان و دیگر مقامات ذی ربط تقاضا داریم سریعا به این مهم ورود کرده و با مقصران اصلی موضوع با قاطعیت برخورد نمایند.

#مهسا_قیصری

https://t.me/akhbarenabeilam