توسعه انسانی و منابع استانداری ایلام؛

معاون توسعه انسانی و منابع استانداری ایلام گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها در اجرای مصوبات ستاد کرونا کوتاهی کرده که این مسئله به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

به گزارش ایلام قلم، معروف بسطامی با انتقاد از مجموعه شهرداری ایلام در اجرای برخی از مصوبات ستاد کرونا افزود: یکی از مصوبات تبلیغات شهری بوده که متاسفانه شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است.

معاون استاندار ایلام تاکید کرد: مردم باید در جریان پیامدهای ناشی از عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی قرار گرفته و در این زمینه شهرداری باید تبلیغات گسترده‌تری را در سطح شهر ایلام انجام دهد.

بسطامی همچنین در خصوص عدم رعایت مصوبات استانی ستاد کرونا از سوی برخی صنوف یادآور شد: هر صنفی که تخلف کرد باید قاطع تر و منسجم‌تر با آنها برخورد شود.

وی اظهار کرد: برای کنترل فعالیت اصناف باید هماهنگی بیشتر وجود داشته و نظارت‌ها نیز منسجم تر شود.

وی همچنین با ذکر اینکه ضعف هایی در تیم های نظارتی وجود داشته افزود: متاسفانه برخی دستگاه در نظارت ها حمایت لازم را نداشته که در این زمینه باید انسجام بیشتر وجود داشته باشد