تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰
موشن گرافیک #فضای مجازی ; دوست ناظر یا مأمور حاضر؟

موشن گرافیک #فضای مجازی ; دوست ناظر یا مأمور حاضر؟

10:58 26 تیر 1400
موشن گرافیک #فضای مجازی ; در تولید پیام رسانه‌ای پای چه کسانی در میان است؟

موشن گرافیک #فضای مجازی ; در تولید پیام رسانه‌ای پای چه کسانی در میان است؟

10:55 20 تیر 1400
موشن گرافیک #فضای مجازی ; سونامی محتوای مجازی در عصر رسانه‌های نوین

موشن گرافیک #فضای مجازی ; سونامی محتوای مجازی در عصر رسانه‌های نوین

10:51 16 تیر 1400
موشن گرافیک #فضای مجازی ; کودکان، گمشدگان سرزمین لایک و کامنت

موشن گرافیک #فضای مجازی ; کودکان، گمشدگان سرزمین لایک و کامنت

10:48 12 تیر 1400

دسته بندی فیلم: طبیعت