تاریخ : یکشنبه, ۳ بهمن , ۱۴۰۰

آیت قیصر بیگی،مدیریت بحران ایلام،هلیلان

21آبان
برگزاری رزمایش صفر لحظه ای در هفت شهرستان ایلام
مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام خبر داد:

برگزاری رزمایش صفر لحظه ای در هفت شهرستان ایلام

مدیرکل مدیریت بحران ایلام گفت: رزمایش صفر لحظه ای در هفت شهرستان استان به طور همزمان و به منطور آمادگی برای مدیریت سامانه های بارش زا برگزار شد