تاریخ : یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲

زردران،خودکشی،نحس،رها،دیار

۲۶فروردین
غزه ایلام بنامیدش ثواب دارد

غزه ایلام بنامیدش ثواب دارد

✍امین محمدی ▪نمی دانم گناه دختربچه های سرزمین مادری من چیست،دیروز رها در سن یازده سالگی به اجبار به عقد مرد ۴۴ ساله ای درآمد و امروز زینب ۱۱ ساله از شدت فقر و تهی دستی خانواده خود را حلق آویز می کند.براستی این ۱۱ های نحس دیار من کی به پایان خواهد رسید؟ ▪سالها […]