تاریخ : سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳

سامانه،دادستان،گرانفروشی،استان،۱۲۴

۰۴اردیبهشت
سامانه ۱۲۴و مبارز ه با گرانفروشی فعال تر وجدی تر شد!

سامانه ۱۲۴و مبارز ه با گرانفروشی فعال تر وجدی تر شد!

  ?با دستور “خسروی زاد” دادستان مرکز استان ایلام مقرر و تاکید شد: ?ضرورت دارد که سامانه ۱۲۴ در ساعاتی که عرفاً بازار فعال است و کسبه فعالیت دارند، به جای سیستم گویا یا اتوماتیک از کارشناسان خبره سازمان صنعت، معدن و تجارت(صمت) جهت پاسخگویی و دریافت گزارشات مردمی در خصوص گرانفروشی، عدم درج قیمت […]