تاریخ : چهارشنبه, ۱۹ بهمن , ۱۴۰۱

شرکت برق ایلام

۰۳اسفند
طلب ۸۰ میلیارد شرکت برق از مشتر کین حقیقی وحقوقی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام خبر داد:

طلب ۸۰ میلیارد شرکت برق از مشتر کین حقیقی وحقوقی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام مشترکین را به رعایت الگوی مصرف و مدیریت هوشمندانه توصیه کرد