تاریخ : سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰

مزایده های جنجالی

06بهمن
تاکید دادگستری استان بر بررسی و نظارت دقیق بر انجام کلیه مزایده ها

تاکید دادگستری استان بر بررسی و نظارت دقیق بر انجام کلیه مزایده ها

کلیه مزایده های مشکوک و مورد اعتراض، در اسرع وقت بررسی شده و در صورت احراز تخلف، به صورت قاطع با متخلفین برخورد می گردد.