تاریخ : چهارشنبه, ۳۰ خرداد , ۱۴۰۳

هفته جهاد کشاورزی،مکانیزاسیون کشاورزی،قاچاق سوخت

۲۸خرداد
ارتقاء شاخص اقتصادی ضریب مکانیزاسسیون کشاورزی به میزان ۰٫۱ اسب بخار بر هکتار

ارتقاء شاخص اقتصادی ضریب مکانیزاسسیون کشاورزی به میزان ۰٫۱ اسب بخار بر هکتار

بمناسبت هفته جهاد کشاورزی آذرنوش عموزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام به تشریح عملکرد این سازمان پرداخت وی در زمینه زیر بخش مکانیزاسیون کشاورزی اظهار داشت: ارتقاء شاخص اقتصادی ضریب مکانیزاسسیون کشاورزی به میزان 0.1 اسب بخار بر هکتار (شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان از مقدار 1.47 اسب بخار بر هکتار در سال 1399 به مقدار 1.57 اسب بخار بر هکتار در سال 1400 رسید