تاریخ : سه شنبه, ۱ تیر , ۱۴۰۰

پتروشیمی دهلران

15بهمن
یادی از معمار پتروشیمی ایران، مرحوم حسن بیگی؛

یادی از معمار پتروشیمی ایران، مرحوم حسن بیگی؛

۲۶ روز از شروع مجلس یازدهم گذشته بود که تلفنم زنگ زد. شماره ناآشنا بود اما وقتی خودش را معرفی کرد، دیدم این مرد بزرگ، آشناترین نام برای همه ایلامی‌هاست: دکتر حسن بیگی، پدر پتروشیمی ایران و نماد غیرت ایلامی‌ها در عرصه صنعت