تاریخ : یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲

پزشکی قانونی،مهسا امینی،

۲۲مهر
ایراد قانونی بر پزشکی قانونی

ایراد قانونی بر پزشکی قانونی

سازمان پزشکی قانونی کشور در روزهای اخیر دست به انتشار بیانیه‌ای با موضوع علت فوت مرحومه مهسا امینی زده که در این خصوص یادآوری چند نکته از منظر حقوقی حائز اهمیت است.