تاریخ : شنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۳

کمیته امداد،مددجو،فطریه،زکات

۲۱فروردین
در سال گذشته ۵۶۰ میلیارد تومان در زمینه اشتغال جذب شده است
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان گفت:

در سال گذشته ۵۶۰ میلیارد تومان در زمینه اشتغال جذب شده است

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان با اشاره به اهمیت ایجاد اشتغال برای توانمند سازی مدد جویان گفت :کمیته امداد استان ایلام در سال گذشته رتبه اول کشور در حوزه اشتغال را کسب نموده وهمچنین ۵۶۰ میلیارد تومان در زمینه اشتغال جذب کرده است