گفتنی است؛ بیش از ۱۲۰۰ اثر از خبرنگاران رسانه‌های مکتوب و مجازی استان ایلام در این جشنواره به رقابت پرداختند.

بیشتر بخوانید:

هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان ایلام برگزار می شود