تاریخ : دوشنبه, ۲۵ تیر , ۱۴۰۳
1

تحلیل آماری انتخابات حوزه جنوب

  • کد خبر : 4350
  • ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۶
تحلیل آماری انتخابات حوزه جنوب

# پیش بینی انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه جنوب استان ایلام 🔶️تحلیلی آماری و میدانی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مرحله دوم- دوره یازدهم: 🔹️نویسنده: محمود کرمشاهی[ دانش آموخته جامعه شناسی]     براساس ویژگی های نظامهای مردمی و خاصتر نظام جمهوری اسلامی انتخابات یک نوع “خانه تکانی”  و ” تغییرسیاسی” بر اساس نگرش احاد مردم […]

# پیش بینی انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه جنوب استان ایلام

🔶️تحلیلی آماری و میدانی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مرحله دوم- دوره یازدهم:

🔹️نویسنده: محمود کرمشاهی[ دانش آموخته جامعه شناسی]

    براساس ویژگی های نظامهای مردمی و خاصتر نظام جمهوری اسلامی انتخابات یک نوع “خانه تکانی”  و ” تغییرسیاسی” بر اساس نگرش احاد مردم است. در جمهوری اسلامی براساس اصول قانون اساسی و مبانی تفکیک قوا (سه گانه) موضوع انتخابات در سطوح مختلف( محلی، منطقه‌ای و ملی) از مشروعیت دینی و خرد جمعی برخوردار است. بعبارتی انتخابات یک وظیفه ای شرعی و اجتماعی و سرنوشت‌ساز برای مردم و پیامد آن منجر به تحول جغرافیای سیاسی،اجتماعی اقتصادی و  فرهنگی میگردد.در هر دوره ای بویژه درانتخابات ریاست جمهوری(سطح ملی) هر چهار سال، مردم بر اساس گرایش حداکثری گزینه خود را انتخاب می‌کنند.در سطح منطقه ای(استانی) نیز بر اساس تقسیمات سیاسی، مبتنی بر خرد جمعی اقدام به گزینش نمایندگان قانونگذار ومهمتر واگذاری نقش نظارتی به انان می شود. درسطح محلی، نیز شوراهای اسلامی (روستایا شهر) این مهم را به عهده می‌گیرند.شاید بتوان گفت مهم ترین حلقه واسطه (دولت و ملت) گزینش مردمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی می باشد.
با این وصف انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه جنوبی ایلام دوره یازدهم،نفر نخست آقای بهزاد علیزاده بخاطرفقدان (۳۰۰ رای) انتخابات بدور دوم کشیده شد. این نتیجه، بخاطر اپیدمی کرونا،متاسفانه بیش از ۶ ماه این حوزه(جنوب)از انتخاب گزینه مقبول اکثریت و راهیابی به”خانه ملت” و پیگیری مطالبات بحق محروم ساخت.این حوزه ؛نهایتا جمعه (۲۱ شهریور) پیش رو، با مهمترین رویداد سرنوشت ساز برگزاری انتخابات “نماینده”یا “وکیل المله” روبرو هست.
با توجه به اینکه در دور اول،تعداد (۱۸ کاندیدا) در انتخابات مذکور شرکت داشته اند،با حضور و مشارکت چشمگیر(۷۳ درصد) مردم در این مرحله ، آقای بهزاد علیزاده با (۱۸۴۶۵) رای ماخوذه نزدیک به (۲۰ درصد)کل آرای ماخوذه حوزه جنوب را به خود اختصاص داده و حائز رتبه نخست گردید، آقای صادق کرمی (۱۶۳۴۰رای)و  کسب حدودا (۱۷درصد) آرائ به دور دوم راه یافتند.
در یک تحلیل آماری و مقایسه ای هر دو کاندیدا راه یافته به مرحله دوم  حوزه جنوب ایلام ، مشاهده میگردد در شهرستان آبدانان بر اساس آمار ماخوذه هر دو کاندید، دارای آرائ مساوی بوده‌اند.در این شهرستان آقای صادق کرمی با (۲۶درصد)و همچنین آقای بهزاد علیزاده در حدود(۲۵ درصد) آرائ حائز  اکثریت نسبی در شهرستان آبدانان شدند.اکنون با توجه به مطالعه میدانی و رقابت میدانی در این شهرستان و مطالعه گرایش و دیدگاه های اکنون مردمی نسبت به دو کاندید،تا حدودی در دور دوم گرایش بیشتری نسبت به بهزاد علیزاده وجود دارد.
در شهرستان دهلران، با وجود کاندیداهای بومی،آقای بهزاد علیزاده (۲۶ درصد)شهرستان دهلران را به خود اختصاص دادند.در این شهرستان آقای اسدالله  چراغی بعنوان نفر دوم با (۲۲ درصد) و آقای صادق کرمی حدودا (۲۰ درصد) سوم شدند. با این وصف، علیرغم وجود کاندیدا های بومی در شهرستان دهلران،براساس اقبال و نظر(رای)مردم،بخاطر سابقه مدیریتی حضور و تعامل و ارتباطات چندین ساله(رسمی و عرفی) آقای بهزادعلیزاده بامردم شهرستان وگستردگی جغرافیایی وجمعیتی ،موقعیت کلیدی شهرستان دهلران، جایگاه و وجاهت آقای بهزاد علیزاده بهتر و مطلوبتر می باشد. به احتمال قوی بر اساس بررسیهای بعمل آمده در این شهرستان با وجود تنوع جغرافیایی، اقوام و طوایف،شهرستان دهلران ،گرایش به آقای بهزاد علیزاده بیشتر است.
در حوزه شهرستان دره شهر با توجه به تعدد کاندیداها مرحله اول  و تقسیم آرا وبازماندن کاندیداهای بومی در این شهرستان، دراین مرحله آقای محمدتقی محمدی وآقای حسین نورعلی وند، به ترتیب حائز آرای اول و دوم شدند. همانطوریکه گفته شد، بخاطر تعدد کاندیداها در شهرستان دره شهرآقای بهزاد علیزاده ،حائز رتبه سوم و حدودا (۱۱ درصد ) آرائ  شهرستان دره شهر را به خود اختصاص دادند .این امر نشان می دهد آقای بهزاد علیزاده،بواسطه حضور بیش از ۷ سال در نقش شهردار دره شهر و تعامل سازنده با اعضا شورای دو دوره(دوم و سوم) و مقبولیت مردمی و عملکرد عمرانی و خدماتی شهری در بخش‌های مختلف عمران شهری وتعامل  سازنده با مسئولین وقت شهرستان و استان و کسب “لوح تقدیر ” بعنوان شهردار نمونه کشوری (چندین دوره) شناخته میشود. همچنین قاطبه شهرستان  دره شهر( بخش های تابعه) بهزاد علیزاده بعنوان “سرباز سازندگی و اجرایی” یاد می کنند.
در شهرستان بدره نیز بواسطه شرایط جمعیتی و همچنین وجود کاندیدا های بومی در دور اول، آقایان “ولی پیری” و “روح اله عبدخانی”حائز نفر اول و دوم شدند. در رتبه بعدی،آقای”صادق کرمی” (۱۰درصد) و آقای ” بهزاد علیزاده”( ۹درصد) آرای این شهرستان را به خود اختصاص دادند.

در نتیجه گیری،می توان پیش بینی کرد با توجه به تحلیل آماری و میدانی و مطالعه شبه مصاحبه‌ای(شفاهی) از حوزه و مبتنی برتوضیحات پیشین در چهار شهرستان، مقایسه آمار و آراء مأخوذه و تحلیل نسبی در مرحله اول، نشان میدهد آقای بهزاد علیزاده در دهلران از برتری نسبی برخوردار هست .درشهرستان دره شهر مسلمآبخاطر جایگاه و سوابق درخشان آقای بهزاد علیزاده،به احتمال قریب به یقین حائز اکثریت آرائ خواهند بود.در شهرستان آبدانان با وجود اینکه هر دو کاندیدا بومی شهرستان هستند، درتحلیل ساده و سر انگشتی بنظر می رسد هردو کاندیدا حائز  آرائ مساوی شوند.
در شهرستان بدره نیز بخاطر فقدان کاندیدای بومی و حسب مطالعه میدانی، اقبال و نگرش به سمت بهزاد علیزاده بیشتر است. دلیل این امر اینست که در طول انتخابات گذشته مردم بدره، در نگرش جمعی (انتخابات مجلس) همیشه نگرش مشترک و هماهنگی بامردم دره شهر داشته اند.این امر بخاطر شرایط نظری و آیندنگری وکنش مشترک در ابعاد مختلف در این دو شهرستان می باشد.لذا میتوان گفت به احتمال قوی این هماهنگی باردیگر نیز در این انتخابات در تمایل(رای) به آقای “بهزاد علیزاده ” محفوظ می باشد .
در مجموع با توجه به تحلیل آماری دوره اول انتخابات حوزه جنوب و شرایط میدانی و جمعیتی حوزه جنوب استان ایلام،به احتمال قریب به یقین حاج بهزاد علیزاده با (۶۰ درصد)آرای ماخوذه برنده انتخابات در دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی درحوزه جنوبی استان ایلام خواهند بود.

لینک کوتاه : https://ilamghalam.ir/?p=4350

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.