وی افزود: ۸۰۵ کیلومتر از جاده های اصلی و فرعی این استان معادل ۴۹ درصد مجموع وسعت این محدوده نیز از پوشش اینترنت نسل سوم(  ۳G) و یک هزار و ۳۹۱ کیلومتر نیز که معادل ۸۵ درصد جاده های اصلی و فرعی است، پوشش اینترنت نسل دوم( ۲G) دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات ایلام با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۳۱ سایت اینترنت ۴G در سطح جاده های ایلام نصب شده است، یادآور شد: ۱۶۳ سایت اینترنت ۳G و ۲۶۷ سایت اینترنت ۲G نیز تاکنون در سطح جاده های ارتباطی این استان نصب شده است.

وی اضافه کرد: مجموع راه های درایو تست شده ۶۹۶ کیلومتر است که از این مقدار ۳۱۱ کیلومتر راه اصلی ، ۳۸۳ کیلومتر راه فرعی و ۱،۹ کیلومتر نیز بزرگراه بوده است.

بیرامی گفت: هم اکنون پوشش جمعیتی تلفن همراه اول در سطح جاده های استان برای اینترنت ۲G حدود ۹۴ درصد ، ۳G حدود ۸۱ درصد و برای اینترنت ۴G حدود ۷۷ درصد است