تاریخ : یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳
1

?آراء خاکستری تعیین کننده نهایی انتخابات هستند ✍امین محمدی ▪کمتر از یکماه تا رفراندوم انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم مانده است.بر خلاف ادوار گذشته که از ماه ها قبل حال و هوای انتخابات در همه خانه ها مشهود بود در این دوره بنا بر دلایلی که در ادامه ذکر می شود هنوز تنور انتخابات سرد است. ▪نخبگان و روشنفکران و جوانان و رسانه ها که سابق بر این در گرم کردن تنور انتخابات پیشقدم بودند امروز در نوعی شوک و تشویش ناشی از اتفاقات روزها و ماه های اخیر قرار گرفته اند و رد صلاحیتهای گسترده نیز سبد انتخاب آنها را کاملا محدود کرده است.مهندسی انتخابات و فرمایشی شدن گزینه ها مقوله را از انتخاب به انتصاب تغییر مسیر داده است. ▪در این شرایط و اگر بنا را بر عدم مشارکت قشر جوان و تحصیلکرده و روشنفکران و اصلاح طلبان بگذاریم،بدون شک یک مجلس یکدست اصولگرا و یکصدا را خواهیم داشت.مجلسی که بر خلاف فرمایشات مرحوم آیت الله طالقانی که گفته بود همه صداها و عقیده ها حتی مخالفین هم باید به مجلس راه پیدا کنند،یک مجلس کاملا تکصدا و در نهایت فرسایشی را شاهد خواهیم بود. ▪اما در این شرایط چه باید کرد؟آیا باید اجازه داد مهندسی های سیاسی و قبیله ای که در استان ایلام و خصوصا در حوزه شمالی انجام گرفته به نتیجه برسد؟آیا باید کرسی های استان در بهارستان را دودستی تقدیم یک جریان فکری خاص کرد؟بدون شک منطق و عقلانیت حکم می کند که به سرنوشت خود و استانمان اهمیت بیشتری بدهیم و با حضوری حساب شده همه ی معادلات مهندسی را بر هم بزنیم. ▪آرای خاکستری در این برهه زمانی و انتخابات مجلس یازدهم بسیار تاثیرگذار هستند.آرایی که به علت تشویش و شوک موجود هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات و حمایت از فردی خاص نگرفته اند.تجربه نشان داده آرای این طیف در انتخابات بسی

  • کد خبر : 2704
  • ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۶
?آراء خاکستری تعیین کننده نهایی انتخابات هستند  ✍امین محمدی  ▪کمتر از یکماه تا رفراندوم انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم مانده است.بر خلاف ادوار گذشته که از ماه ها قبل حال و هوای انتخابات در همه خانه ها مشهود بود در این دوره بنا بر دلایلی که در ادامه ذکر می شود هنوز تنور انتخابات سرد است. ▪نخبگان و روشنفکران و جوانان و رسانه ها که سابق بر این در گرم کردن تنور انتخابات پیشقدم بودند امروز در نوعی شوک و تشویش ناشی از اتفاقات روزها و ماه های اخیر قرار گرفته اند و رد صلاحیتهای گسترده نیز سبد انتخاب آنها را کاملا محدود کرده است.مهندسی انتخابات و فرمایشی شدن گزینه ها مقوله را از انتخاب به انتصاب تغییر مسیر داده است. ▪در این شرایط و اگر بنا را بر عدم مشارکت قشر جوان و تحصیلکرده و روشنفکران و اصلاح طلبان بگذاریم،بدون شک یک مجلس یکدست اصولگرا و یکصدا را خواهیم داشت.مجلسی که بر خلاف فرمایشات مرحوم آیت الله طالقانی که گفته بود همه صداها و عقیده ها حتی مخالفین هم باید به مجلس راه پیدا کنند،یک مجلس کاملا تکصدا و در نهایت فرسایشی را شاهد خواهیم بود. ▪اما در این شرایط چه باید کرد؟آیا باید اجازه داد مهندسی های سیاسی و قبیله ای که در استان ایلام و خصوصا در حوزه شمالی انجام گرفته به نتیجه برسد؟آیا باید کرسی های استان در بهارستان را دودستی تقدیم یک جریان فکری خاص کرد؟بدون شک منطق و عقلانیت حکم می کند که به سرنوشت خود و استانمان اهمیت بیشتری بدهیم و با حضوری حساب شده همه ی معادلات مهندسی را بر هم بزنیم. ▪آرای خاکستری در این برهه زمانی و انتخابات مجلس یازدهم بسیار تاثیرگذار هستند.آرایی که به علت تشویش و شوک موجود هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات و حمایت از فردی خاص نگرفته اند.تجربه نشان داده آرای این طیف در انتخابات بسی

??✍   ▪کمتر از یکماه تا رفراندوم انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم مانده است.بر خلاف ادوار گذشته که از ماه ها قبل حال و هوای انتخابات در همه خانه ها مشهود بود در این دوره بنا بر دلایلی که در ادامه ذکر می شود هنوز تنور انتخابات سرد است. ▪نخبگان و روشنفکران و جوانان و رسانه […]

??✍

 

▪کمتر از یکماه تا رفراندوم انتخاب نمایندگان مجلس یازدهم مانده است.بر خلاف ادوار گذشته که از ماه ها قبل حال و هوای انتخابات در همه خانه ها مشهود بود در این دوره بنا بر دلایلی که در ادامه ذکر می شود هنوز تنور انتخابات سرد است.

▪نخبگان و روشنفکران و جوانان و رسانه ها که سابق بر این در گرم کردن تنور انتخابات پیشقدم بودند امروز در نوعی شوک و تشویش ناشی از اتفاقات روزها و ماه های اخیر قرار گرفته اند و رد صلاحیتهای گسترده نیز سبد انتخاب آنها را کاملا محدود کرده است.مهندسی انتخابات و فرمایشی شدن گزینه ها مقوله را از انتخاب به انتصاب تغییر مسیر داده است.

▪در این شرایط و اگر بنا را بر عدم مشارکت قشر جوان و تحصیلکرده و روشنفکران و اصلاح طلبان بگذاریم،بدون شک یک مجلس یکدست اصولگرا و یکصدا را خواهیم داشت.مجلسی که بر خلاف فرمایشات مرحوم آیت الله طالقانی که گفته بود همه صداها و عقیده ها حتی مخالفین هم باید به مجلس راه پیدا کنند،یک مجلس کاملا تکصدا و در نهایت فرسایشی را شاهد خواهیم بود.

▪اما در این شرایط چه باید کرد؟آیا باید اجازه داد مهندسی های سیاسی و قبیله ای که در استان ایلام و خصوصا در حوزه شمالی انجام گرفته به نتیجه برسد؟آیا باید کرسی های استان در بهارستان را دودستی تقدیم یک جریان فکری خاص کرد؟بدون شک منطق و عقلانیت حکم می کند که به سرنوشت خود و استانمان اهمیت بیشتری بدهیم و با حضوری حساب شده همه ی معادلات مهندسی را بر هم بزنیم.

▪آرای خاکستری در این برهه زمانی و انتخابات مجلس یازدهم بسیار تاثیرگذار هستند.آرایی که به علت تشویش و شوک موجود هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات و حمایت از فردی خاص نگرفته اند.تجربه نشان داده آرای این طیف در انتخابات بسیار تاثیرگذار بوده و هرباری که به اجماع رسیده اند گزینه مورد نظر خود را پیروز میدان کرده اند.اصولگرایان و مهندسین انتخابات این دوره سعی دارند این طیف از آراء را با تشویش موجود نگه داشته و در نهایت رای آنها را بین کاندیدهای مورد نظر خود تقسیم کنند.

▪محمدرضا مروارید گزینه اصلی بود که می توانست با حضورش در انتخابات همه این آرای خاکستری را در یک سبد جمع کند.ولی متاسفانه صلاحیت ایشان به مرحله ی تایید توسط مردم نرسید و توسط شورای نگهبان رد شد.اما گویی جریانهای همصدا با مهندسین انتخابات بخوبی درک کرده اند که مروارید تایید صلاحیت نشده هم خطرناک است و در فضای مجازی و رسانه ای تحت اختیار خود بارها به این نیروی مردمی تاخته اند.

▪تا ۱۱ بهمن مشخص خواهد شد که آیا شورای نگهبان صلاحیت مروارید را تایید می کند یا خیر،اگر تایید شود شکی نیست که با بیشترین تعداد رای در همان دور اول راهی بهارستان خواهد شد.اگر هم تایید صلاحیت نشود،مروارید فردی نیست که به انتخابات و سرنوشت استانش بی تفاوت باشد.بدون شک افرادی مانند مروارید و دیگر بزرگان جریان صاحب آراء خاکستری از میان گزینه های موجود فرد یا افرادی را انتخاب کرده و روی ایشان اجماع خواهند کرد. باید منتظر ماند و به اتفاقات بعد از یازدهم بهمن ماه چشم دوخت.

▪کلام آخر اینکه؛نباید نسبت به سرنوشتی که می خواهند برایمان رقم بزنند بی تفاوت باشیم.شک نکنید سکوت و تحریم انتخابات دقیقا چیزی است که مهندسین انتخابات به دنبال آن هستند.انها خوب می دانند که با مشارکت پایین مردم گزینه های مورد نظرشان بدون دردسر و احتمالا در همان دور اول راهی بهارستان خواهند شد.باید با حضور عقلانی و منطقی در عرصه انتخابات همه پیش بینی ها و گمانه زنی ها را به هم بزنیم.

 

لینک کوتاه : https://ilamghalam.ir/?p=2704

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.