تاریخ : جمعه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱

آرشیو ماهانه : فروردین 1397

15فروردین
احقاق حقوق عامه وظیفه اصلی دادستان است

احقاق حقوق عامه وظیفه اصلی دادستان است

این تفکر که دادستان تنها مسئول رسیدگی به امورات قضا در دادسراها است اساسا اشتباه است.یکی از مهمترین نراجع قانونی که وظیفه دارد از حقوق عمومی دفاع کند دادستان است.قانونگذار اختیارات عملی و قاطعی را به دادستان داده تا محافظ حقوق عامه شهروندان باشد.ولی از نظر نگارنده در ایلام آنطور که باید دادستان در حفاظت […]